oktober 22, 2012

Hoeveel kan ik lenen?

Hoeveel mag ik maximaal voor mijn huis lenen

U kent ze wel, de maximaal lenen tools. Vul maar in en klaar, de volgende stap is een offerte. Maar zo gemakkelijk is het niet…..

De beslissing over uw aanvraag voor een hypotheek mag niet zijn gebaseerd op willekeur maar moet traceerbaar zijn. Daarbij is het uitgangspunt dat de omstandigheden in uw geval zodanig moeten zijn dat u uw financiële verplichtingen ook kunt nakomen. Weigeren op basis van een postcode is niet meer toegestaan. De woonlastennormen die het NIBUD vaststelt voor de Nationale Hypotheek worden bij de beslissing over een hypotheek uitgangspunt. De woonlastennormen geven aan hoeveel procent u van uw inkomen bij een bepaalde rentestand op een verantwoorde manier als hypotheek kunt lenen.

Verbouwing meefinancieren

Een verbouwing kan eenvoudig worden meegefinancierd voor zover de verbouwing ook tot een meerwaarde van de woning leidt. Meestal is dat echter niet of ten dele het geval. Een nieuwe keuken of badkamer hoeft niet door iedereen mooi gevonden te worden en zal dus maar beperkt of niet leiden tot een meerwaarde van de woning volgens de bank.

Voorbeelden woonlastennorm:
Bij een bruto inkomen van € 30.000, een rentestand van 5,5%, kunt u ongeveer € 130.000 lenen. Dit is dan 30% van uw bruto inkomen.

Bij hogere inkomens komen de toegestane percentages aan woonlasten hoger uit. Verder zou kunnen gelden dat u bij een korte rentevastperiode in een aantal gevallen meer geld kunt lenen, omdat de rente dan lager is. Om dit te voorkomen wordt gerekend met een toetsrente voor een rentevaste periode van 10 jaar.

Bruto inkomen

Het bruto inkomen bestaat uit:

  • Het jaarsalaris uit een arbeidsovereenkomst inclusief vakantietoeslag en vaste 13e maand.
  • Uitkeringen zoals pensioen, AOW, VUT of een uitkering op grond van sociale wetgeving.
  • Structureel overwerk.
  • De vaste eindejaarsuitkering.
  • Andere langlopende inkomsten, zoals inkomsten uit verhuur.

 

Tweede hypotheek afsluiten

Als u een 2e hypotheek neemt op een woning blijft de 50% regel gelden. Met andere woorden als u die 50% al vol hebt gemaakt, kan de 2e hypotheek niet meer aflossingsvrij zijn, maar moet de tweede hypotheek een bepaald aflossingsschema hebben of een hypotheek zijn waarbij vermogen wordt opgebouwd.

Vervroegd aflossen van een hypotheek

U mag per jaar 10% boetevrij vervroegd aflossen en daarbij is het niet zo dat u jaren kunt sparen. Dus als u in het 5e jaar voor het eerst vervroegd aflost is 10% boetevrij en niet 50%. Over het meerdere betaalt u een boete als dat met de bank is overeengekomen.

Hypotheek oversluiten in 2012 of 2013

Een hypotheek oversluiten onder de oude voorwaarden is toegestaan als:

  • U in het huis blijft wonen;
  • De nieuwe hypotheek niet hoger is dan de oude hypotheek plus oversluitkosten;
  • De nieuwe hypotheek niet zo mag zijn dat u meer risico gaat lopen dan voorheen. Bijvoorbeeld door een groter deel aflossingsvrij te nemen.

 

Nieuwe regels hypotheekrenteaftrek 2013

De nieuwe regels 2013 voor de hypotheekrenteaftrek gelden alleen voor nieuwe hypotheken vanaf 1 januari 2013:

  • Alleen hypotheekrenteaftrek als u maandelijks uw hypotheek aflost;
  • Maximale hypotheek van 100% van de waarde van het huis, maar verbeteringen van het huis kunnen gewoon als extra hypotheek worden gefinancierd.

Conclusie

Ga niet zomaar af op de tools van websites. Deze tools zeggen niets over wat er kan en niet kan. Voorkom teleurstellingen en vraag gewoon een adviesgesprek aan.