oktober 22, 2012

Regels hypotheek

Nieuwe regels hypotheek 2012 en 2013

De nieuwe regels voor een hypotheek uit 2011 gelden ook voor het afsluiten van een hypotheek in 2012 en 2013. Maar hier komen in 2013 weer nieuwe ingrijpende regels bij. De maximale hypotheek in 2012 is volgens de nieuwe hypotheekregels nog 106 procent van de marktwaarde voor een bestaande woning. Hiervan mag nog de helft van de waarde van het huis als hypotheek aflossingsvrij zijn. Het afwijken van de inkomensnorm wordt beperkt. Dit alles staat in de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Dit geldt voor nieuwe hypotheken 2012 of een hypotheek na verhuizing. In 2013 komen hier nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek bij. Wat gebeurt met banksparen in 2013?

Wat is de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2012

Hoogervorst wil het allemaal nog strenger, maar hij gaat er niet over. Afgesproken was al medio 2011 dat er strengere voorwaarden zouden worden gesteld aan het verstrekken van een hypotheek. Dat zou in samenspraak zijn tussen het ministerie van Financiën, de Nederlandse vereniging van banken NVB en het Verbond voor Verzekeraars. Nu is het zo ver en is bekend hoe de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen eruit ziet. Wie zich niet aan de nieuwe regels houdt kan een hoge boete verwachten. De Gedragscode geldt niet voor de financiering van een winkelpand of een kantoorgebouw

Mag een tophypotheek in 2012 nog?

Nu mag een tophypotheek nog 112% van de marktwaarde van een woning bedragen. Per 1 augustus 2011 gaat dit omlaag naar 106% voor een bestaande woning en 104% voor nieuwbouw. Daarbij is het wel zo dat de financieringskosten kosten koper zoals overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten, mogen worden meegefinancierd, waardoor een tophypotheek nog steeds hoog kan zijn. De eerder in de media door de AFM geopperde eis dat de top van de hypotheek in zeven jaar moet worden afgelost is komen te vervallen. Andere redenen om toch een hogere hypotheek toe te staan, kunnen zijn:

  • Een restschuld bij verkoop van de oude woning.
  • U blijft in uw woning, maar sluit uw hypotheek over. Dan mag de maximale financiering worden verhoogd met de
  • met de daarmee gepaard gaande kosten, zoals de taxatiekosten, notariskosten, afsluitkosten en vergoedingsrente.
  • Als de lasten van uw hypotheek substantieel lager liggen dan de lasten die met uw inkomen zo kunnen dragen. Substantieel is dan minder dan 60% van de lasten van uw maximale leencapaciteit.

Een aflossingsvrije hypotheek is fiscaal gezien een slimme hypotheek. U lost niet verplicht af tijdens de looptijd van de lening en hebt zo een maximale hypotheekrenteaftrek. Vanaf 1 augustus 2011 mag het deel van de hypotheek dat aflossingsvrij is en waarbij geen vermogen wordt opgebouwd maximaal nog maar 50% van de waarde van de woning zijn. Dat maakt de hypotheek wat veiliger, omdat u zo minder snel met een restschuld achterblijft. Het nadeel van de nieuwe maatregel is dat de maandlasten omhoog gaan. Immers de aflossingsvrije hypotheek. Voor u, niet de Staatskas.

Rekenvoorbeeld aflossingsvrije hypotheek volgens nieuwe hypotheekregels 2011:
Stel uw huis is 400.000 euro waard. Dan mag u een volledig aflossingsvrije hypotheek hebben van 200.000 euro en vult u de rest aan met de combinatie van spaargeld en een andere hypotheek die niet volledig aflossingsvrij is. Daar komen de kosten koper nog bij.

Conclusie

Laat u niet alleen door rente vangen als het om het kopen van een huis gaat. Zorg er voor dat u goed wordt voorgelicht.