Timmermans en de codering

Minister Timmerman plakt op sommige producten een code….”omdat het moet”.

Op producten uit nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden mag geen etiket staan met de tekst ‘Uit Israël’. Dat is het voornemen van minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Oppositiepartijen SGP, PVV en ChristenUnie verzetten zich fel tegen het plan. De minister zegt echter de Europese richtlijnen te volgen en daarvoor in het verleden al steun van de Kamer te hebben gekregen. ‘Het is doodsimpel: de nederzettingen liggen niet in Israël. Dus mag er op de producten die komen uit de nederzettingen niet staan ‘uit Israël’

Een Europese richtlijn uit 2000 schrijft voor dat consumenten niet valselijk mogen worden voorgelicht over de herkomst van producten. Minister Timmermans zei vandaag in de Kamer EU-afspraken na te leven die de lidstaten verplichten tot het strakker toepassen van die richtlijn. ‘De Britten en Denen gingen ons al voor. Nederland wil voorkomen dat ten onrechte ‘uit Israël’ staat op producten die niet uit Israël komen.’

Het Nederlandse voornemen haalde de Israëlische kranten, wat weer leidde tot vragen van oppositiepartijen in de Tweede Kamer. De kleine christelijke partijen en de PVV spreken van ‘verraad aan vriend Israël’. SGP-leider Van der Staaij tegen Timmermans: ‘Waarom laat de minister zich voor het karretje spannen van anti-Israël-activisten?’ PVV’er De Roon: ‘Dit is een dolkstoot in de rug van Israël.’ ChristenUnie-Kamerlid Voordewind: ‘Een klap in het gezicht, de minister doet aan Israëlbashen.’

‘Geen Israël’
Timmermans is niet van zijn stuk gebracht. Keer op keer herhaalt hij: ‘De Nederzettingen liggen niet in Israël.’ Het steigerende protest van de oppositie is aan dovemansoren gericht. Wel wijst de minister erop dat hij slechts voortbouwt op het ingezette beleid van zijn voorgangers Rosenthal (VVD) en Verhagen (CDA) en dat er eerder geen protest kwam uit de Kamer. ‘Ik hoor nu hele grote woorden van de heer Voordewind, maar hij was vorig jaar muisstil.’

Ook Ten Broeke, Kamerlid van coalitiepartij VVD, moet genoegen nemen met dat antwoord. De VVD’er wil dat de minister de kwestie van de etiketten overlaat aan de markt. De minister verwelkomt de medewerking van bedrijven, maar blijft erbij dat hij de Europese regels moet naleven.

De oppositie wijst de minister erop dat bij andere conflictgebieden soortgelijke dilemma’s spelen, zoals Taiwan, Cyprus, de Westelijke Sahara. Waarom nu de nadruk op Israël en de Palestijnse gebieden? Timmermans: ‘Op producten uit Taiwan staat ‘Made in Taiwan’. Voor Cyprus gelden heel specifieke Europese regels die streng worden nageleefd. De situatie voor Marokko en de Westelijke Sahara is niet geheel vergelijkbaar, maar inderdaad, ook hier wil ik met andere Europese lidstaten naar kijken.’

‘Geen land’
Hoe de producten uit nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden dan wel gelabeld moeten worden, is nog niet duidelijk. Kern van het kabinetsbeleid is dat er in elk geval geen foute herkomstinformatie op producten mag staan. Voordewind (ChristenUnie) vraagt zich af: ‘Kunnen producten een label krijgen uit een gebied dat geen land is?’ Een Palestijnse staat bestaat immers nog niet.

De minister gaat nog in overleg met consumenten en producenten over wat voor etiketten er wel op de producten kunnen komen. ‘Nederland pleit niet voor een boycot van producten uit nederzettingen, wel voor eerlijke voorlichting.

<bron de Volkskrant>