verlaging van alle pensioenrechten totaal 8(!) miljard euro

Eigenwijze Klijnsma laat rekenrente ongemoeid.

Terwijl er miljarden naar EU landen gaat.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken voelt nie6447_oud_en_jongt voor een aanpassing van de rekenrente. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de pensioenfondsen en de bijdrage aan die fondsen. Hoe hoger de rekenrente hoe lager de bijdrage is in de vorm van pensioenpremie.

Staatssecretaris Klijnsma laat weten dat geen enkel pensioenfonds nu zou hoeven te korten als de rekenrente op 4% zou worden vastgesteld, waar sommige Kamerleden  toe hebben opgeroepen. “Voorstellen voor een hogere rekenrente, die uitsluitend zijn gericht op het voorkomen van pensioenverlagingen voor de huidige generatie gepensioneerden, bergen het risico in zich dat op termijn nog ingrijpender maatregelen nodig zijn”, laat Klijnsma in haar brief weten. “Het pensioen wordt dan sterk afhankelijk van het realiseren van hoge rendementen en tegenvallers zullen direct tot verlagingen leiden”. Volgens haar past dit niet bij de hoge mate van zekerheid die aan alle generaties van pensioendeelnemers is beloofd.

In antwoord op vragen van de SP laat Klijnsma weten dat de pensioenfondsen in april van dit jaar voor in totaal 225 miljoen euro op jaarbasis op de pensioenuitkeringen korten.
De verlaging van alle pensioenrechten en -aanspraken voor de komende jaren bedraagt in totaal 8 miljard euro. De verlagingen komen niet alleen bij de huidige gepensioneerden terecht. Ongeveer 60% van dit bedrag heeft betrekking op de toekomstige pensioenen van de huidige werknemers.